Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Bracia Kapucyni

Kancelaria on - line

Kancelaria czynna:

 • Poniedziałek: 16:00 – 17:00 br. Tomasz
 • Wtorek: 16:00 – 17:00 br. Marek
 • Czwartek: 10:00 – 12:00 br. Marek
 • Sobota: 8:30 – 9:30 br. Tomasz

* * *


 • W niedziele i święta kancelaria jest nieczynna. W pilnych sprawach należy zgłosić się o każdej porze (np. wezwanie do chorego, pogrzeb).

* * *


 • W wyjątkowych sytuacjach mogą nastąpić zmiany brata przyjmującego w kancelarii parafialnej.

Kancelaria czynna w czasie wakacji:

 • W poniedziałki w godz. 16:00–17:00
 • W czwartki w godz. 10:00–12:00
 • W soboty w godz. 8:30–9:30

Sprawy kancelaryjne

W kancelarii w godzinach urzędowania można uzyskać następujące dokumenty:

- świadectwo chrztu (np. do Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania, ślubu…), świadectwo bierzmowania i ślubu - jeśli sakramenty zostały przyjęte w naszej parafii;
- zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, dla świadków do bierzmowania;
- pozwolenia na udzielenie sakramentów poza parafią.

W związku z pogrzebem wydajemy:
- pozwolenie na pogrzeb poza parafią.

Wydajemy także opinie o parafianinie celem przedłożenia w różnych instytucjach kościelnych.

Wszystkie dokumenty wydajemy od ręki w godzinach urzędowania.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego jakiekolwiek zaświadczenia wydajemy tylko osobom do tego upoważnionym.

Chrzest dziecka

Chrzestnym może być osoba, która:

 • ukończyła 16 rok życia
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem


Chrzestnym nie może być osoba:

 • niewierząca
 • niepraktykująca
 • żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
 • mająca złą opinię w parafii
 • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach młodzież przedstawia zaświadczenie katechety)

Treści teologiczne:

Sakrament małżeństwa

Przygotowanie narzeczonych do ślubu katolickiego:

 • narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:
  – aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o sakramencie bierzmowania (lub oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu bierzmowania);
  – wdowiec lub wdowa – kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka

  W terminie późniejszym przedstawiają:

– zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) – do ślubu konkordatowego;
– zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego – do ślubu wyłącznie kościelnego;

 •  zaświadczenie z nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego;
 •  świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii;

© 2024 Parafia Niepokalanego  Poczęcia NMP w Wołczynie. Bracia Mniejsi Kapucyni | Tel. +48 77 418 85 10 | Email:wolczynparafia@kapucyni.pl

© 2024 Created with Thomas Grabiel