Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Bracia Kapucyni

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich i posiada osobowość prawną kościelną oraz cywilną.
Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

Każdy katolik, po ukończeniu 18 lat, może zostać członkiem Akcji Katolickiej po złożeniu deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia.

Spotkania: Msza święta w każdą II środę miesiąca o godz. 18:00. Po mszy spotkanie formacyjne w sali nr 13.

Opiekun: br. Tomasz Grabiec

Zobacz więcej: Akcja Katolicka w Polsce

© 2024 Parafia Niepokalanego  Poczęcia NMP w Wołczynie. Bracia Mniejsi Kapucyni | Tel. +48 77 418 85 10 | Email:wolczynparafia@kapucyni.pl

© 2024 Created with Thomas Grabiel