Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Bracia Kapucyni

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 

Ministranci Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie to wspólnota ok. 25 chłopców. Ministranci służą w trzech kościołach naszej parafii: Wołczyn, Wąsice i Brzezinki. Do wspólnoty ministrantów zapisywać się można w każdym okresie roku liturgicznego w zakrystii. Rozpoczyna się wtedy czas próby i otrzymuje stopień kandydata (podczas Mszy św. w pierwszy czwartek miesiąca). Uroczystość  pełnego włączenia do grona ministrantów i nominacji na kolejne stopnie LSO odbywa się corocznie w ustalonym terminie zbliżonym do Niedzieli Chrystusa Króla (przed adwentem).

Zbiórki odbywają się w Wołczynie w następujące dni:

Środa 18:45 – Ministranci młodsi
Czwartek 18:45 – Lektorzy i Ministranci starsi
Sobota 10:00 – Kandydaci
Brzezinki Msza św. o 17.00 i zbiórka  wtorki w miesiącu ustalone z opiekunem.
Wąsice Msza św. o 17.00 i zbiórka  – czwartki w miesiącu ustalone z opiekunem.

Szczególnym dniem w miesiącu jest pierwszy czwartek, kiedy to przeżywamy uroczyście przygotowaną Eucharystię o godz. 18:00 i po niej spotykamy się na Zbiórce ogólnej dla całej wspólnoty LSO.

Kim jest ministrant?
1.
Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje kapłanowi, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. 
2.Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość. 3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” o znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

10 przykazań ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki: 
– pracowitości 
– sumienności 
– gorliwości 
– żarliwej modlitwie 
– codziennemu naśladowaniu Chrystusa

Do patronów ministrantów należą:
św. Tarsycjusz – męczennik rzymski III wiek 
św. Stanisław Kostka – XVI wiek
św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek
św. Jan Berchmans
św. Dominik Savio – XIX wiek

Opiekun: br. Krzysztof Mleczkowski

© 2024 Parafia Niepokalanego  Poczęcia NMP w Wołczynie. Bracia Mniejsi Kapucyni | Tel. +48 77 418 85 10 | Email:wolczynparafia@kapucyni.pl

© 2024 Created with Thomas Grabiel