Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Bracia Kapucyni

Znakiem rozpoznawczym członków FZŚ jest znak TAU – ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, ma kształt krzyża. TAU jest znakiem pobożności chrześcijańskiej, a szczególnie zobowiązaniem do naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego.

Celem Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest praktykowanie w świeckim życiu Reguły św. Franciszka z Asyżu.    

Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następująca:

„Zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Chrystus, dar Miłości Ojca, jest drogą do Niego, jest prawdą, w którą wprowadza
nas Duch Święty, jest życiem, które nam w pełni ofiarował.
Franciszkanie świeccy są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii,
przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.”

I my w naszej Braterskiej Wspólnocie FZŚ pragniemy swym życiem realizować dążenie do doskonałości chrześcijańskiej za przykładem, jaki nam zostawił św. Franciszek z Asyżu.

Formacja naszej Wspólnoty:

  • w każdą drugą niedzielę miesiąca – wspólnotowa eucharystia poprzedzona Godzinkami ku czci NMP
  • w każdy drugi poniedziałek miesiąca – spotkania biblijne
  • w każdy trzeci poniedziałek miesiąca – lektorium franciszkańskie
  • w każdy czwarty poniedziałek miesiąca – spotkania formacyjne

Siostry i Bracia z  naszej wspólnoty biorą też udział w formacji organizowanej przez Radę regionu opolsko-gliwickiego, m.in.:

  • w Rekolekcjach i Dniach Duchowości Franciszkańskiej na Górze św. Anny
  • w czuwaniu nocnym w Prudniku Lesie
  • w Ogólnopolskiej Pielgrzymce FZŚ na Jasną Górę
  • w uroczystości odpustu Porcjunkuli w Prudniku

Bierzemy także aktywny udział w życiu Kościoła naszej wołczyńskiej parafii.

Może jest to droga dla Ciebie?

PRZYJDŹ… ZOBACZ… POSŁUCHAJ… ZAPRASZAMY! Z FRANCISZKAŃSKIM POZDROWIENIEM: „POKÓJ i DOBRO”

Spotkania:

Msza święta w II niedzielę miesiąca o godz. 9:00

Spotkanie formacyjne w II, III i IV poniedziałek miesiąca o godz. 19:00 w sali nr 17

Opiekun: br. Karol Jopek

© 2024 Parafia Niepokalanego  Poczęcia NMP w Wołczynie. Bracia Mniejsi Kapucyni | Tel. +48 77 418 85 10 | Email:wolczynparafia@kapucyni.pl

© 2024 Created with Thomas Grabiel